Sunday, December 28, 2014

လက္ဝဲလက္ယာ နုိင္ငံေရး


အရင္က နုိင္ငံေရးသိပၸံသီအုိရီတခ်ိဳ႔ကို အသံုးခ်ၿပီးေရးရင္ လက္ဝဲလက္ယာ အသံုးအနႈန္းေတြကိုသံုးေလ႔ရွိခဲ႔ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ ဒီ လက္ဝဲလက္ယာ အသံုးအနႈန္းေတြနဲ႔ မရင္းနွီးသူေတြ အတြက္ အမ်ားအားၿဖင္႔ခ်န္လွပ္ထားခဲ႔ပါတယ္။ အခုေတာ႔ လက္ဝဲလက္ယာေတြ တေၾကာ႔ၿပန္လာတဲ႔အတြက္ နည္းနည္းၿပန္ေဖာ္ၿပခ်င္ပါတယ္။

နုိ္င္ငံေရးအယူအဆေခၚ အုိင္ဒီယုိလိုဂ်ီေတြအမ်ားၾကီးရွိၾကပါတယ္။ ဒီလို အယူအဆေတြကို နားလည္ဖုိ႔အတြက္ Political Spectrum ဆုိတာကို အရင္နားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။ Political spectrum ဆုိတာ မ်ဥ္းေၿဖာင္႔တစ္ေၾကာင္းေပၚမွာ အုိင္ဒီယာေတြကို နိီးစပ္ရာအကန္႔လိုက္ တင္ထားၾကည္႔လိုက္တဲ႔ သေဘာပါပဲ။ ေပတံတေခ်ာင္းေပၚမွာ တင္ထားၾကည္႔လိုက္တဲ႔သေဘာေပါ႔။
အဲ႔လိုတင္ထားၾကည္႔လိုက္တဲ႔အခါမွာ အၾကမ္းဖ်င္း လက္ဝဲနဲ႔လက္ယာ အုပ္စုနွစ္ခု ေတြ႔ရပါတယ္။ (လက္ဝဲလက္ယာသမုိင္းကေတာ႔ ကိုထိုက္ေရးဖူးပါတယ္။)

လက္ဝဲအုပ္စုေတြရဲ႔ အို္င္ဒီယိုလိုဂ်ီက ဘယ္ဖက္အစြနး္ဆံုးကေနအလယ္အထိ စီလိုက္ရင္ မင္းမဲ႔ဝါဒ၊ ကြနၿမဴနစ္ဝါဒ၊ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ အလယ္နားမွာက်ေတာ႔ ဆုိရွယ္လစ္ဘရယ္ဝါဒ ေခၚ ဒီမုိကရက္တစ္ဆုိရွယ္လစ္ဇင္အစိုးရၿဖစ္ပါတယ္။ ညာဖက္ အစြန္းဆံုးကို ၾကည္႔လိုက္ရင္ ဖက္ဆစ္ဝါဒ၊ နာဇီဝါဒ၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ဝါဒမ်ား၊ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဝါဒ၊ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒ၊ ေနာက္ ကြန္ဆာေဗးတစ္လက္ယာဝါဒ၊ ဒီမုိကရက္တစ္ကြန္ဆာေဗတစ္ဇင္ဝါဒ ဆုိၿပီး ရွိတတ္ပါတယ္။
လက္ဝဲအိုင္ဒီယာေတြက မာ႔စ္၊ ကြန္ၿမဴနစ္သေဘာတရားေတြကိုအေၿခခံတတ္ပါတယ္။ မာ႔စ္တုိ႔ဟာလဲ ယခင္ ေဟဂဲလ္တုိ႔ဒႆနေတြအေပၚ တည္မွီပါတယ္။ အေၿခခံအားၿဖင္႔ ယေန႔လူ႔ေဘာင္ပဋိပကၡေတြၿဖစ္ေနရတာဟာ မညီမွ်မႈစံနစ္ေတြေၾကာင္ၤ႔ၿဖစ္တယ္။ ဒီစံနစ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနတာ ေဖာက္ၿပန္တဲ႔ ဓနရွင္လက္တစ္ဆုပ္စာေၾကာင္႔ၿဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဒီေဖာက္ၿပန္သူေတြကို လူမ်ားစု နင္းၿပားေတြက လြတ္ေၿမာက္ေရးအတြက္ လူတန္းစားတုိက္ပြဲဆင္ႏြဲရမယ္ဆုိတဲ႔ သေဘာတရားကို အေၿခခံပါတယ္။

ဒါေပမယ္႔ကမာၻ႔သမုိင္းမွာ ကြန္ၿမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္၊ ေမာ္စီတုန္းတို႔ဟာ လူေပါင္းမ်ားစြာ သတ္ၿဖတ္ခဲ႔ၿပီး ၿပည္သူလူထုကို နွိပ္စက္ခဲ႔ပါတယ္။ ေၿမာက္ကိုးရီးယား ကင္ဂ်ံဳအီးလ္အပါအဝင္ေပါ႔။ က်ဴးဘားက ကတ္စ္ထရိုသည္လဲပဲ အာဏာကို နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ႔ပါတယ္။ လက္ဝဲကြန္ၿမဴနစ္စံနစ္က နုိင္ငံအေၿပာင္းအလဲအတြက္ အာဏာရွင္အစိုးရတစ္ရပ္ကိုေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ဘံုစံနစ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ႔ ဒီလက္ဝဲဝါဒကို ေပ်ာ႔ေၿပာင္းတဲ႔ဒီလစ္ဘ၇ယ္လစ္ဇင္ရယ္ ဒီမုိကေရစီအစိုးရစံနစ္ရယ္မွာ ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ႔အခါ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ေတြၿဖစ္လာပါတယ္။ လက္ဝဲစံနစ္အရ ၿပည္သူလူထုကိုအသားေပးရပါတယ္။ ဒီမုိကရက္တစ္စံနစ္ေၾကာင္႔ စတာလင္တုိ႔လုိ အာဏာရွင္ေတြ ထြက္မလာပါဘူး။ ဒါ႔ၿပင္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္ေၾကာင္႔ လူတန္းစားအားလံုးကိုလဲ တေၿပးညီဆက္ဆံရတဲ႔အတြက္ ဟန္ခ်က္မႈၿပီးေအးခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈၿဖစ္ထြန္းလာပါတယ္။
လက္ဝဲအစိုးရေတြဟာ သာတူညီမွ်ခ်မ္းသာေရးကို ဦးစားေပးတတ္တဲ႔အတြက္ စီးပြားေရးမွာ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဂ်ြန္ေမးနက္ကိန္းရဲ႔ အယူအဆတခ်ိဳ႔ၿဖစ္တဲ႔ နုိင္ငံေတာ္ဗဟိုက စီးပြားေရးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ၿခင္းကို အလြန္အားထားတတ္ၾကပါတယ္။ ယေန႔ တရုတ္ကြန္ၿမဴနစ္ရဲ႔ Mixed Economy ဆုိတာ ဒီလိုသေဘာတရားပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စတဲ႔ အရာေတြအားလံုးကို အစိုးရက တာဝန္ယူေလ႔ရွိပါတယ္။ ဒိီအတြက္ၿပည္သူလူထုက အခြန္အခကို မ်ားမ်ားေပးၿပီး အစိုးရကို ကူညီရပါတယ္။ ဒီလိုနည္းနဲ႔ ေငြမရွိလို႔ လူေသရတယ္၊ ေငြမရွိလို႔ ပညာမဲ႔ၿဖစ္ရတယ္ဆုိတဲ႔ ကြာဟမႈေတြ နည္းပါးသြားပါတယ္။ ယေန႔ေအာင္ၿမင္ေနတဲ႔ နုိင္ငံေတြကေတာ႔ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းနုိင္ငံမ်ား (ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္) စတဲ႔နုိင္ငံမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီနုိင္ငံေတြမွာ ပညာေရးစံနစ္ေတြ အထူးေအာင္ၿမင္တာကိုေတြ႔ရပါလိမ္႔မယ္။ Nordic Model လို႔ေခၚပါတယ္။ အားနည္းခ်က္ကေတာ႔ အစိုးရဟာ တတုိင္းၿပည္လံုးကိုေထာက္ပံ႔ဖုိ႔ အလြန္ၾကီးမားတဲ႔ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကိုထမ္းရတတ္ပါတယ္။

လက္ယာဝါဒေတြကေတာ႔ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ယဥ္ေက်းမႈစံနႈန္းေတြကို အသားေပးပါတယ္။ ကိုယ္႔လူမ်ိဳဳး ကိုယ္႔ဘာသာ ဆိုတဲ႔အခ်က္ကို အထူးအေလးထားပါတယ္။ စီးပြားေရးစံနစ္မွာေတာ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက "သူလုပ္မွသူရတာ" ဆုိတဲ႔ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ဆုိင္မႈ Equity ကို ကာကြယ္ေပးတတ္ပါတယ္။ အစိုးရက လံုးဝဝင္မစြက္တဲ႔ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စီးပြားေရးစံနစ္ကို အားေပးပါတယ္။ ဒီလို လြတ္လပ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္တဲ႔ လူေတြမ်ားမွ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတုိးတက္တာလို႔ယံုၾကည္ပါတယ္။ ပညာေရး က်န္းမာေရးစတဲ႔ကိစၥေတြအတြက္ ကိုယ္႔တာဝန္ကိုယ္ယူၿပီး စရိတ္မွ်ခံရတာကို အားမေပးပါဘူး။ ဒါေပမယ္႔ သူတု႔ိအၿမင္က ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး လူခ်မ္းသာေပါမ်ားတဲ႔ တုိင္းၿပည္ဟာ ပညာေရး က်န္းမာေရးအတြက္ကို ၿဖဳန္းအားပိုေကာင္းတယ္။ ဒီေတာ႔ အေကာင္းဆံုးေသာ ဆားဗစ္ေတြ တီထြင္မႈေတြရနုိင္တယ္ဆုိတဲ႔ အၿမင္ၿဖစ္ပါတယ္။


ၿမန္မာ႔နုိင္ငံေရး။ ။ ၿမန္မာၿပည္မွာ အစဥ္အဆက္လႊမ္းမုိးခဲ႔တာ လက္ဝဲနုိင္ငံေရးအယူအဆၿဖစ္ပါတယ္။ အနီးစပ္ဆံုးကေတာ႔ စတာလင္ဝါဒနဲ႔ ေမာ္ဝါဒ ၿဖစ္ပါတယ္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းရဲ႔ အုပ္စု (ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔လူငယ္အုပ္စု)ဟာ လက္ဝဲ ဝါဒသမားေတြၿဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႔ ေပၚလစီဟာ ဒီမိုကရက္တစ္ဆုိရွယ္လစ္ဇင္အစိုးရပံုစံၿဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သူငယ္ခ်င္း သခင္သန္းထြန္း သခင္စိုး တုိ႔ဟာ ဗကပ အလံနီကြန္ၿမဴနစ္ပါတီေတြကို ထူေထာင္ခဲ႔ၾကပါတယ္။
ထူးၿခားတာက ဗမာ႔တပ္မေတာ္ကို သေႏၶတည္ေပးလိုက္တဲ႔ ဂ်ပန္တပ္မေတာ္သည္ လက္ယာအုိင္ဒီယိုလိုဂ်ီၿပင္းထန္လွတဲ႔ဖက္ဆစ္တပ္မေတာ္ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔အတူ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အထင္အရွားေတြ႔ရတာကေတာ႔ ၿမန္မာတပ္မေတာ္သည္ လက္ယာဝါဒ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒေခၚ ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္ကို ဆုပ္ကိုင္ထားတာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္ရဲ႔ ထင္ဟပ္မႈကိုေတာ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႔ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါးမွာေတြ႔ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႔ အစဥ္အလာနုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္သည္ ဗကပ ၿဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ရဲ႔နုိင္ငံေရးအုိင္ဒီယိုလိုဂ်ီက ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႔ စစ္ေရးတုန္႔ၿပန္မႈေတြဟာ Aggressive ၿဖစ္ခဲ႔တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႔ နုိင္ငံေရးတုန္႔ၿပန္မႈ ပံုစံေတြဟာ ရန္၊ငါ စည္းနဲ႔ အုပ္စုခြဲၿခားပံုစံၿဖစ္တာကိုေတြ႔ရပါလိမ္႔မယ္။ တပ္မေတာ္အရာရွိေတြကို ပံုသြင္းထားတဲ႔ Mind Framing အေၿခခံနုိင္ငံေရးအယူအဆ သည္ ေနရွင္နယ္လစ္ဇင္ ၿဖစ္တဲ႔အတြက္ ငါတုိ႔မရွိရင္တုိင္းၿပည္ၿပဳိကြဲမယ္ဆိုတဲ႔ အယူအဆသည္ စိမ္႔ဝင္ေနပါတယ္။
အကယ္လို႔သာ တပ္မေတာ္ရဲ႔ အေၿခခံနုိင္ငံေရးအုိင္ဒီယိုလိုဂ်ီသည္သာ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီၿဖစ္ခဲ႔ရင္ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႔ အေၿခခံအခြင္႔အေရးေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင္႔ေတြကို ခြင္႔ၿပဳရပါလိမ္႔မယ္။ ဒီလို လြတ္လပ္ခြင္႔ရတာနဲ႔ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ၿခင္းပါ တပါတည္း ပါလာၿပီး Check and balance သဘာဝဟာ တပ္တြင္းမွာ ထင္ရွားၿဖစ္ထြန္းလာပါလိမ္႔မယ္။ ဒီလို အေနအထားသည္ အာဏာရွင္လံုးဝ မၾကိဳက္တဲ႔အေနအထားၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ တပ္သားေတြရဲ႔ Mind Set ကိုဘယ္လိုေၿပာင္းမလဲဆုိတဲ႔ေမးခြန္းအတြက္ တပ္သားေတြရဲ႔အေၿခခံလြတ္လပ္ခြင္႔ကိုေပးအပ္လိုက္ရင္ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီသေဘာေတြထည္႔သြင္းေပးလိုက္ရင္ Mind Set ေတြေၿပာင္းလာပါလိမ္႔မယ္။
ဆက္ရရင္1988 ေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ဖဆပလေနာက္ပိုင္းအင္အားၾကီးပါတီအၿဖစ္ ထြက္လာခဲ႔တဲ႔အခါမွာ လက္ဝဲယိမ္း ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ပံုစံနဲ႔ထြက္ေပၚလာခဲ႔ပါတယ္။
ဒါေပမယ္႔ ဗမာ႔နုိင္ငံေရးမွာ လက္ယာဒီမုိကရက္စစ္စစ္ မ်ားကို လံုးဝမေတြ႔ရဘဲ ေနရွင္နယ္လစ္မ်ားကိုသာ ေတြ႔ရတာကေတာ႔ ထူးၿခားမႈ တစ္ရပ္ပါပဲ။
သဘာဝအားၿဖင္႔ လက္ဝဲအစဥ္အလာ ရွိတဲ႔တို္င္းၿပည္မွာ နုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင္႔တစ္ခုရလာတာနဲ႔ လက္ယာဒီမုိကရက္ေတြ ေပၚေပါက္လာေလ႔ရွိပါတယ္။ အခု ေပၚေပါက္လာခဲ႔ေပမယ္႔ ဘာသာေရးစိတ္ၿပင္းထန္ေသာ အဖြဲ႔ေတြသာ ေပၚေပါက္လာခဲ႔တာကေတာ႔ ထူးၿခားမႈတစ္ခုပဲၿဖစ္ပါတယ္။


လက္ဝဲဒီမုိကရက္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္၊ လက္ယာ ဒီမုိုကရက္ပဲၿဖစ္ၿဖစ္
-လူ႔အခြင္႔အေရး
-ၿပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင္႔နွင္႔ သန္႔ရွင္းမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
-ဒီမုိကေရစီအစိုးရစံနစ္
ဒီအေၿခခံကို မမွိတ္မသုန္ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။
အစြန္းေရာက္လက္ဝဲ လက္ယာ ဝါဒေတြကို ၿပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင္႔ နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္ခြင္႔ကို ဦးစားေပးတဲ႔ လစ္ဘရယ္လစ္ဇင္ဝါဒက ထိန္းေက်ာင္းေပးသြားၿပီး အစိုးရေတြ ထင္ရာစိုင္းမသြားေအာင္ အာဏာရွင္ၿဖစ္မသြားေအာင္ ဒီမုိကေရစီစံနစ္က ပဲ႔ကိုင္ေပးသြားလို႔ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ယေန႔ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီဟာ ကမာၻ႔နုိင္ငံေတြမွာေအာင္ၿမင္ေနတာၿဖစ္ပါတယ္။
ယေန႔ ဟန္ဝင္းေအာင္တုိ႔ ဗကသ တခ်ိဳ႔ လုပ္တဲ႔ ပံုစံက ေတာ႔ ယခင္ လက္ေဟာင္းကြန္ၿမဴနစ္ပံုစံၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔လဲ အစဥ္အလာၿပိဳင္ဘက္ တပ္ထြက္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတဲ႔ သမၼတရံုးကလူေတြက ဗကပ ပံုစံလို႔ စြပ္စြဲတာၿဖစ္ပါတယ္။ ဗမာၿပည္လက္ဝဲေတြဟာ ယေန႔ ေအာင္ၿမင္ေနတဲ႔ Nordic Model, Democratic Socialism စတဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိတဲ႔ လက္ဝဲပံုစံမ်ိဳးထက္ အရင္ေခတ္ေဟာင္း လက္ဝဲပံုစံမ်ိဳးကိုသာ အားသန္ၾကတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ေၿပာရင္လဲ အလြန္ေဆြ႔ေဆြ႔ခုန္တာကလဲ ထူးၿခားမႈတစ္ခုပါပဲ။
ေနာက္ ေပၚေပါက္လာသင္႔တာက လက္ယာဒီမုိကရစ္စစ္စစ္ေတြၿဖစ္ေပမယ္႔ ဦးဝီရသူတုိ႔လို အုပ္စုေတြၿဖစ္လာခဲ႔တာကေတာ႔ စိတ္မခ်မ္းသာစရာပါပဲ။ သဘာဝအားၿဖင္႔ ဦးဝီရသူတို႔အုပ္စုဟာ အေၿခခံအုိင္ဒီယိုလိုဂ်ီမမွန္တဲ႔အတြက္ မုခ် အားနည္း က်ဆံုးသြားရမွာၿဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တခုအၿပီးမွာ မုခ် အားနည္းသြား၇မယ္႔အဖြဲ႔လဲၿဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိလက္ဝဲလက္ယာ နုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို ေခတ္ၿပိဳင္ဥပမာေတြနဲ႔ ထင္ဟပ္ၿပတာပါ။

ကိုမ်ဳိးဆက္ ေဖ့ဘုတ္မွ ကူးယူသည္။

Tuesday, November 11, 2014

ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရးအတြက္ လုိက္နာသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ ေက်ာက္ကပ္တစ္စုံမွာ အဆိပ္အေတာက္ မ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးေသာ ေရစစ္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ္လည္း အဆိပ္အေတာက္မ်ားစြာ ျဖစ္တည္လာၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို စြန္႔ထုတ္ပစ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ ေရပမာဏမရွိပါက ေက်ာက္ကပ္မ်ား ျပႆနာျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ေက်ာက္ကပ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေရး ေရလုံေလာက္စြာ ေသာက္သုံးရန္လိုအပ္သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဖန္ခြက္ရွစ္ခြက္မွ ဆယ္ခြက္အထိ ေသာက္ေပးသင့္သည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ေက်ာက္ကပ္မ်ားမွာ အညစ္အေၾကးမ်ား ရွင္းလင္းေပးေသာ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရမရွိဘဲႏွင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပ။ သို႔ေသာ္ လုိအပ္ေသာ ပမာဏထက္ေရပိုေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္မ်ားအတြက္ ပိုိုဖိအားျဖစ္ေစေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈ ဘ၀ပုံစံမ်ားတြင္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္းအတြက္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မပါ၀င္ေပ။  လူအမ်ားစုမွာ အေၾကာ္ အေလွာ္မ်ား၊ ျပန္လည္သန္႔စင္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ သၾကားႏွင့္ ကဖိန္း၊ နီကိုတင္းဓာတ္တို႔ကိုပါ သုံးစဲြေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္း ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္စနစ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။ တစ္ရက္မွ် အစာမစားဘဲေနကာ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားသာ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္စနစ္ကို သန္႔ရွင္းေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား က ေျပာသည္။

ခႏၶာကိုယ္စနစ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အမွ်င္ဓာတ္ႏွင့္ ဓာတ္တိုးဆန္႔ က်င္ပစၥည္း ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္ေသာ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စားေပးသင့္သည္။ ခႏၶာကိုယ္စနစ္ကို သန္႔ရွင္းေစေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားေပးျခင္းျဖင့္ အပိုအက္စစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏုိင္သည္။ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ ျမင့္မားစြာပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရွာင္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပ႐ိုတင္းဓာတ္လြန္ကဲစြာ စား ေသာက္ပါက ေက်ာက္ကပ္မ်ားကို အလုပ္႐ႈပ္ေစၿပီး ပိုေနေသာ ပ႐ိုတင္းဓာတ္မ်ားက ေက်ာက္ကပ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပ်က္ယြင္းသြားေစႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဟာရဓာတ္မွ်တစြာ ပါ၀င္သည့္ အစားအစာမ်ားကို မျဖစ္မေနစားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေသြးမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အဆိပ္အေတာက္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာက္ကပ္မ်ားက စြန္႔ပစ္ေပးသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေသြးထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေက်ာက္ကပ္က တစ္ေန႔လွ်င္ ၄၈ ႀကိမ္ခန္႔ စြန္႔ပစ္ ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ား၊ သဘာ၀ ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္းမ်ားစားေပးပါ။ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ား၊ အေစ့မ်ား၊ အခြံမာသီးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ ပဲ၊ ေျပာင္းတို႔ တြင္ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္ၿပီး မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္က ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။

တစ္ေန႔လွ်င္ ေရသံုးလီတာ (သို႔မဟုတ္) ေလးလီတာထက္ ပိုမေသာက္သင့္ေပ။ ေရကို ခႏၶာကိုယ္က လုိအပ္သည့္ ပမာဏထက္ ပိုေသာက္ပါက ေက်ာက္ကပ္မ်ားကို ဖိအားပိုေစႏုိင္သည္ဟု က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံး၏ ေသြးမ်ားကို ေက်ာက္ကပ္မ်ားက စစ္ထုတ္ေပးၿပီး စြန္႔ပစ္သင့္သည့္ အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ မလိုလားအပ္ေသာ ေရမ်ားကုိ မိနစ္ ၃၀ ၾကာတုိင္း ဆီးအျဖစ္ စြန္႔ပစ္ေပးသည္။

လူတစ္ေယာက္တြင္ ေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္လုံးပါရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားစုမွာ ေက်ာက္ကပ္တစ္လုံးတည္းႏွင့္ အသက္ရွင္ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေနပါက အစားထိုးကုသရန္ လုိအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစားထုိးကုသခြင့္ရရန္ ေစာင့္ဆုိင္းရင္း ႏွစ္စဥ္လူမ်ားစြာ ေသဆုံးလ်က္ရွိသည္။ ေက်ာက္ကပ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ရေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ မိသားစု၌ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရာဇ၀င္ရွိျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးတိုးရွိျခင္း၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမွာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မျပသျဖင့္  ႀကိဳတင္စစ္ေဆးသိရွိႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ေက်ာက္ကပ္မ်ား ပုံမွန္အလုပ္လုပ္၊ မလုပ္ဆုိသည္ကို သိႏုိင္ရန္ ေသြး၊ ဆီးတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သိရွိႏုိင္သျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ားအဖို႔ ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈ ခံယူသင့္သည္။

Source : 7 Days Daily

Saturday, August 16, 2014

ၾသဇီပီအာအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ေတာ့ ၾသဇီထြက္ဖို႔ အခြင့္အေရးေတြအကုန္ ပိတ္ထားတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၾသဇီမွာ ေနထုိင္ခြင့္ရဖို႔ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိတဲ့အထဲက Skilled Migrant လို႔ ေခၚတဲ့ PR ေလွ်ာက္ထားခြင့္ကို သိသေလာက္ ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

ၾသဇီမွာ PR ရဖို႔ အတြက္ ေလွ်ာက္ထားရတာ ေတာ္ေတာ္ရႈပ္ပါတယ္။ အဓိက အဆင့္ ၄ ဆင့္ရွိပါတယ္။ ကိုယ္ က Skilled migrant အေနနဲ႔ သြားမယ္ဆိုရင္ ပထမအဆင့္ သက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြအတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကေန ေထာက္ခံစာ ယူရပါမယ္။ တကယ္လို႔ ကုိယ္က အင္ဂ်င္နီယာဆိုရင္ Engineer Australia အဖြဲ႔ကေန ေထာက္ခံစာ၊ ကိုယ္က ဆရာ၀န္ဆိုရင္ Medical Board of Australia ကေန ေထာက္ခံစာ၊ ကြန္ပ်ဴတာသမားဆိုရင္ Australia Computer Society ကေန ေထာက္ခံစာ အသီးသီး ယူရပါမယ္။ အဲဒါကို Skilled Assessment လုပ္တယ္ေခၚတယ္။

ၾသဇီမွာ PR က်ဖို႔ဆိုရင္ Point 60 လိုပါတယ္။ IELTS ေျဖၿပီးလည္း အမွတ္ေတြ ရႏုိင္ပါတယ္။ အနည္းဆံုးလိုအပ္ခ်က္က IELTS individual 6, 10 point ရဖို႔ 7 each, 20 points ရဖို႔ 8 each။ တျခားအမွတ္ေတြ ဘယ္လိုရႏုိင္လဲ ဒီမွာ သြားၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။
http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/190.aspx
အဲဒီမွာ ကိုယ့္အမွတ္က State Sponsor ျဖစ္ျဖစ္၊ Employer Sponsor ျဖစ္ျဖစ္ ယူဖို႔မလိုဘူးပဲ ၆၀ ျပည့္ေလာက္တယ္ဆိုရင္ ႀကဳိက္တဲ့ State ကို သြားလို႔ ရပါတယ္။ အဲလိုမွ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ State sponsor ယူၿပီး အဲဒီState မွာ အနည္းဆံုး ၂ႏွစ္ေနၿပီး ႀကဳိက္တဲ့ေနရာကို ေျပာင္းလို႔ ရမယ္။ State Sponsor ဘယ္လိုေပးလဲ ဆိုေတာ့ Occupation in demand list လို႔ ေခၚတဲ့ လိုအပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြကို State အသီးသီးက ေၾကာ္ျငာပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ Western Australia မွာတင္ထားတဲ့ demand list ကိုေဖာ္ျပေပးပါတယ္။
http://www.migration.wa.gov.au/.../occupationsindemand.aspx
ကိုယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီState မွာ ေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္လို႔ ရရင္ 5 points ရပါမယ္။ အဲဒါက ဒုတိယအဆင့္ပါ။

ၿပီးေတာ့မွ Australia Immigration ကို တင္ၿပီး အမွတ္ ၆၀ ျပည့္ႏုိင္မယ္ ဆိုရင္ အစိုးရကေနၿပီး PR ခ်ေပးပမယ္။ အဲဒီေတာ့မွ ေဆးစစ္တာေတြနဲ႔ တျခားလိုအပ္တာေတြ ထပ္တင္ရပါမယ္။ အဲဒါ တတိယအဆင့္ပါ။

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ ၾသဇီကိုသြားၿပီး PR ကဒ္ထုတ္တာပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ၾသဇီပီအာက ေတာ္ေတာ္ရႈပ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား နားမလည္ၾကလို႔ Agent ေတြဆီကေန ေလွ်ာက္ၾကတာမ်ားပါတယ္။ Agent ကိ Point ကို ဘယ္ကေန ဖဲ့ယူရမလဲ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ Agent Fees အေနနဲ႔ေတာ့ ေဒၚလာ ၂၀၀၀ ကေန ၅၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္အထိ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၾသဇီအစိုးရကိုလည္း အားလံုးေပါင္း ၅၀၀၀ နီးပါး ေပးရတယ္ၾကားပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ ၾသဇီပီအာအေၾကာင္းပါ။

Friday, August 8, 2014

ကိုေအာင္ဒင္ရဲ႕ ေႏြတစ္ညမွ အစျပဳ၍ ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မၿပီးေသးေသာ ေႏြညမ်ား


ကုိေအာင္ဒင္ရဲ႕ ေႏြတစ္ညမွ အစျပဳ၍ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲကို Home မွာ လုပ္သြားတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြ Facebook မွာ ေတြ႔ကတည္းက စိတ္၀င္စားေနခဲ့တာ။ ဇူလုိင္လဆန္း ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ညီညီ(သံလြင္)ေျပာျပလို႔ စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲမွာ ကိုဖုန္းေမာ္၊ ကိုစိုးႏုိင္တို႔နဲ႔ က်ည္ဆံတူတူ ထိမွန္ခဲ့ၿပီး ေဆးရုံမွာ ၅လေလာက္ ကုသမႈခံလို႔ အသက္ရွင္ခဲ့တဲ့ ကိုျမင့္ဦးကလည္း အမွတ္တရ စကားေျပာသြားေၾကာင္း သိရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ညီညီကပဲ ဆက္ၿပီး ၈၉ ေဒၚခင္ၾကည္စ်ာပနမွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အစီအစဥ္က ကုန္သည္လမ္းေပၚမွာရွိတဲ့ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ သြင္းကုန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းေပၚက ေန ႏုိင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ဒိုင္ခံေတာင္းဆိုၿပီး စစ္အစိုးရက မလုိက္ေလ်ာပါက စတုတၳထပ္ကေန ၂နာရီ တစ္ေယာက္ႏႈန္းနဲ႔ ခုန္ခ်မယ့္အေၾကာင္း၊ ဒုတိယေျမာက္ခုန္ခ်မည့္သူမွာ ကိုကိုႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ မလုပ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စတာေတြ ေျပာျပကတည္းက ဖတ္ခ်င္လြန္းလို႔ City Mart ၊ Ocean တို႔ မွာ လုိက္ရွာ၀ယ္ေပမယ့္ မရခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုးျပန္ခါနီးအထိ ၀ယ္မရတာနဲ႔ သူ႔မွာ ရွိတဲ့ စာအုပ္ကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးတဲ႔ ညီညီ႔ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရပါတယ္။

ကိုေအာင္ဒင္က သူ႔စာအုပ္ကို ၁၉၇၄ ဦးသန္႔အေရးအခင္း၊ ေရၾကည္အုိင္အေၾကာင္း တို႔နဲ႔ နိဒါန္းပ်ဳိးထားၿပီး ပထမအဆင့္ ႏွိပ္စက္၊ ဒုတိယအဆင့္ေခ်ာ့ေမး၊ တတိယအဆင့္ ႏွိပ္စက္ စတဲ့ စစ္ေၾကာေရးျဖတ္သန္းမႈေတြဟာ မွတ္သားစရာ သင္ခန္းစာေတြပါ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ၈၈ မတုိင္မွီ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန၊ ျမန္မာ့ပညာေရး၊ စက္မႈတကၠသိုလ္နဲ႔ ေငြစကၠဴေတြ ဖ်က္သိမ္းျခင္းစတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ အေရးအခင္းမတုိင္မွီ အေနအထားေတြကို ပံုေဖာ္ထားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ စာအုပ္ရဲ႕ အဓိက အပုိင္း ေႏြညတစ္ညျဖစ္တဲ့ ၈၈ မတ္လ ၁၂ရက္ေန႔ည စႏၵာ၀င္းလက္ဖက္ရည္ဆုိင္က စလို႔ သူႀကံဳခဲ့ရသမွ် ၈ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးအေၾကာင္းကို စီကာပတ္ကုံး အေသးစိတ္ ဖတ္ရပါတယ္။ မတ္လ ၁၃ရက္ ကိုဖုန္းေမာ္အေရးအခင္း၊ မတ္လ ၁၆ရက္ တံတားနီအေရးအခင္းၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းေတြ ပိတ္သြားၿပီး ေမလေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္၊ ဇြန္လ ၁၄ရက္မွာ “ေက်ာ္စြာထြဋ္ တစ္ေယာက္တည္း ေက်ာင္းကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီ” လို႔ ေက်ာက္သင္ပုန္းေပၚမွာ ေရးျခစ္တဲ့ ေမာင္ေမာင္ေက်ာ္အေၾကာင္း၊ သူအဓိက ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး လူငယ့္တပ္ဦး၊ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ အဲဒီေနာက္ ဒီၿငိမ္းပါတီ၊ လူ႔ေဘာင္သစ္၊ သံုးေရာင္ျခယ္ စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေၾကာင္း၊ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးႏု၊ ဗိုလ္မွဴးးေအာင္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔အျပင္ သူနဲ႔ လက္တြဲေဖာ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ မင္းကိုႏုိင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ မုိးသီးဇြန္၊ မင္းေဇယ်၊ ေဌးၾကြယ္ စတဲ့ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္းတို႔ဟာလည္း တကယ့္ကို ရင္သက္ ရႈေမာဖြယ္ရာပါ။

၈၈ အေရးအခင္းတုန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္က သံုးတန္းေက်ာင္းသားေလးပဲ ျဖစ္ေပမယ့္ အဖုိးနဲ႔ ဘႀကီးေတြက ႏုိင္ငံေရး စိတ္၀င္စားေတာ့ သတင္းေတြ နားစြန္နားဖ်ား အၿမဲၾကားခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အသက္ ၉ႏွစ္ေလာက္သာ ရွိေသးတဲ့အတြက္ အေၾကာင္းအရာေတြက ၀ိုးတုိး၀ါးတား၊ ၈၈မွာ အဆိပ္ခပ္တာ၊ ဟိုဖက္လမ္းထိပ္ ဒီဖက္လမ္းထိပ္ ၀ါးကပ္ႀကီးေတြ သဲအိတ္ႀကီးေတြနဲ႔ ကိုယ့္လမ္းကိုယ့္ရပ္ကြက္ လံုၿခံဳေရးကိုယ့္ဘာသာယူရတာ၊ ေခါင္းျဖတ္ၾကတာ၊ ေလးဂြေတြ ဂ်င္ကလိေတြ၊ ဓားေတြ တုတ္ေတြ ေဆာင္ၾကတာနဲ႔ အဲဒီေခတ္က ေၾကြးေၾကာ္ၾကတဲ့ “ဘာလုပ္ေနလဲ ေမာင္ေမာင္ေရ ဒီမုိကေရစီေပးလုိက္ပါလား” “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေပးတဲ့ စစ္ပညာ ျပည္သူေတြကို သတ္ဖို႔မဟုတ္ဘူး” စတာေတြကိုပဲ မွတ္မိၿပီး ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးႏုနဲ႔ ဒီၿငိမ္း၊ ေဒၚစုနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ ဆိုတဲ့ နာမည္ေတြေလာက္ပဲ ၾကားဖူးခဲ့တာပါ။ အခုမွ ကၽြန္ေတာ္ ငယ္ငယ္က ၾကားဖူးနား၀ေတြရယ္ အရြယ္ေရာက္လို႔ ဖတ္မွတ္မိသမွ် အေၾကာင္းေတြကို ဒီစာအုပ္က သမုိင္းကြင္းဆက္ တဆစ္ခ်င္း ဆက္ေပးလုိက္သလို အေၾကာင္းအရာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခြင့္ရခဲ့တယ္။ ကိုမင္းကိုႏုိင္ကေတာ့ အႏုပညာ ရသသမားပီပီ ရသေလး ထည့္ၿပီး ေရးရင္ ပိုေကာင္းမယ္လို႔ မိတ္ဆက္ပြဲမွာ ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ညီညီက ျပန္ေျပာျပပါတယ္။ သူတို႔လို ကိုယ္တုိင္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ အေၾကာင္းအရာတုိင္းဟာ သိၿပီးသားေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေနာက္ပိုင္း မ်ဳိးဆက္အတြက္ေတာ့ အဖုိးတန္စာအုပ္တစ္အုပ္ပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္ေနရတယ္ဆိုတာကို ေမ့ၿပီး အစ္ကိုႀကီးတစ္ေယာက္က ညီငယ္တစ္ေယာက္ကို ၈၈ အေရးအခင္း အေၾကာင္း သရုပ္ေဖာ္ေျပာျပေနသလို ခံစားမႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရြယ္အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးစိတ္၀င္စားတဲ့ ဘယ္လူငယ္ လူရြယ္မဆို ဖတ္ထားသင့္ သိထားသင့္တဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္အျဖစ္ ညြန္းလုိက္ပါတယ္။

စာဖတ္ပ်င္းတယ္ဆိုရင္ေတာင္ စာမ်က္ႏွာ ၃၉၁ကေန ၃၉၇ အထိရွိတဲ့ ေနာက္ဆံုးခန္း “အဆံုးမဟုတ္ေသးပါ” ဆုိတာကိုေတာ့ ျမန္မာလူငယ္တုိင္း ဖတ္ထားသင့္၊ သိထားသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ ညႊန္းသာညႊန္းရတယ္ တခ်ဳိ႕ စာဖတ္ပ်င္းတဲ့ လူေတြရွိတဲ့ အတြက္ ဒါမွမဟုတ္ စာအုပ္၀ယ္မဖတ္ျဖစ္ေတာ့မယ့္ လူေတြအတြက္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုနဲ႔ ေအာင္ျမင္ခါနီးေလးေတြမွ ေတ့ေတ့ၿပီး လြဲသြားရတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကို သမုိင္းသင္ခန္းစာအျဖစ္ ေရးျပခ်င္ပါတယ္။ (စာအုပ္ကို ဖတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့ လူေတြနဲ႔ ၈၈ အေရးအခင္းအေၾကာင္းကို ခေရေစ့တြင္းက် သိသူေတြအတြက္ မဟုတ္ပါ။)

- ၈လပိုင္းအလယ္ေလာက္ကစၿပီး ႀကီးမားလွတဲ့ လူထုႀကီးနဲ႔ ျမင့္မားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ေက်ာင္းသားေတြ ဆက္လက္ဦးေဆာာင္ဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တဲ့အတြက္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြကို ရွာပံုေတာ္ ဖြင့္ၾကတာ စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြဖြယ္ရာပါ။

- ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္မွာ ဦးေန၀င္းကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳေပမယ့္ က်န္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ႏုတ္ထြက္ခြင့္မေပးတာဟာ မဆလ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနနဲ႔ အာဏာကို လုံး၀လက္မလြတ္ခ်င္တာ သိသာလွပါတယ္။

- ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ဟာ လမ္းျပေျမပံု ၈ခ်က္နဲ႔ အခ်ိန္ဆြဲဖို႔ ႀကဳိးစားသလို ၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ကိုင္ၿပီး တစ္ပါတီစနစ္ကေန ပါတီစံုစနစ္ကို ေျပာင္းဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ရမယ္ လို႔ ေျပာတာဟာ အခုေလာေလာဆယ္ ၄၃၆ ကိစၥနဲ႔ ဆင္ဆင္တူတယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။

- မေျပာင္းတုန္းကလည္း ေျပာင္းလို႔ မရေတာ့မလိုလိုေျပာၿပီး ေျပာင္းခ်င္ေတာ့လည္း ပါတီစံုစနစ္နဲ႔ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ၃လအတြင္း က်င္းပမယ္လို႔ စက္တင္ဘာ ၁၁ မဆလရဲ႕ အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

- အဲဒီကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ဦးႏု၊ ဗိုလ္မွဴးေအာင္နဲ႔ ဦးသုေ၀က လြဲၿပီး က်န္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္မခံပဲ ၾကားျဖတ္အစိုးရဖြဲ႔စည္းဖို႔ပဲ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။

- စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လက္မခံခဲ့ၾကေပမယ့္ ၁၈ရက္ေန႔ စစ္အစိုးရ အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့အခ်ိန္ကေန စၿပီး ပါတီေတြေထာင္လာလိုက္ၾကတာ ေအာက္တိုဘာ လကုန္မွာ ပါတီေပါင္း ၅၀ေက်ာ္ ရွိေနခဲ့ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

ဒီစာအုပ္ဖတ္ၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကေန မဆလ အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ဒီမိုကေရစီပန္းတုိင္ကို မေရာက္ႏုိင္ေသးတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေပါင္း မ်ားစြာကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္း၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္း၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္းအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ယံုၾကည္ေလးစားမႈ၊ အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓါတ္ ႏုိင္ငံေရးပရိယာယ္စတာေတြ အမ်ားႀကီးအားနည္းခဲ့တယ္လို႔ အၾကမ္းဖ်င္းသံုးသပ္မိၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖက္က အဲလို အလဲလဲအၿပဳိၿပဳိျဖစ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ တဖက္မွာေတာ့ တေသြးတသံတမိန္႔နဲ႔ ယဥ္ပါး ေနတဲ့ အာဏာရနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းကို ရင္ဆုိင္ၾကရတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္လိုပဲ မညီညြတ္ခဲ့ၾကေပမယ့္ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထုကေတာ့ မခံႏုိင္တဲ့အဆံုး အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္ဖို႔ လမ္းေပၚကို အၿမဲထြက္လာခဲ့ၾကရပါတယ္။ သမုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ၆၂ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း၊ ၇၀ ေက်ာ္မ်ားဆီက ဦးသန္႔ အေရးအခင္း၊ မႈိင္းရာျပည့္၊ ၈၈၈၈ ၊ ၉၆၊ ၉၈ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ စသျဖင့္ အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ကို ဆယ္စုႏွစ္တုိင္း အနည္းဆံုးတစ္ခ်ိန္ေတာ့ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခုလို လယ္သိမ္းယာသိမ္း၊ အလုပ္သမားအလုပ္ရွင္ျပႆနာ၊ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတြင္း နက္သနက္ နက္လာတဲ့အခ်ိန္ ၂၀၁၀ ကေန ၂၀၂၀ အၾကား ဘာမွ မျဖစ္လာႏုိင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ ေျပာႏုိင္မယ္မထင္ပါ။ အဓိကေတာ့ အခုအရွိန္တက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅ ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ အမ်ားႀကီးမူတည္ပါတယ္။

မွတ္မွတ္ရရ ၈၈၈၈ ႏွစ္ပတ္လည္ ၂၆ႏွစ္ ျပည့္တာနဲ႔ အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနဘုန္းလတ္တို႔ သံလြင္အိပ္မက္က သူငယ္ခ်င္းေတြ ဆံုတုိင္း ဂစ္တာတီး သီခ်င္းဆိုျဖစ္တဲ့ ၈၈တုန္းက သီခ်င္းစာသားေလး အခ်ဳိ႕နဲ႔ စာကို အဆံုးသတ္ခ်င္ပါတယ္။ ၆၂ ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္း ၂၆ႏွစ္အၾကာ ၈၈ အေရးေတာ္ပံု ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ ၈၈ကေန အခု ၂၆ႏွစ္အၾကာအထိ မၿပီးဆံုးႏုိင္ေသးေသာ ေႏြညမ်ားအေၾကာင္းေပါ့ . . ။

“ရုိင္းစုိင္းတဲ့ ေတာတိရစာၦန္မ်ားလည္းမဟုတ္ အားလံုးက အသိနဲ႔လူေတြ

လက္နက္ျပျခိန္းေျခာက္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ၿပီေလ

အမ်ားစုက မႏွစ္ၿမဳိ႕တဲ့အစိုးရမုိ႔ အမ်ားနဲ႔ တစ္ေယာက္ေလ်ာ့သင့္ၿပီေလ

အေရးအခင္းတုိင္း လက္နက္နဲ႔ ရွင္းလို႔ေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ လူသာကုန္မေလ .....

Cho : တရားလက္လြတ္ ဘယ္ေလာက္လုပ္ၾကမလဲ၊ အားလံုးက ႀကံႀကံခံဇြဲ

လက္နက္နဲ႔ Public တုိက္ပြဲ မဆလ ေတာထုတ္တဲ့ပြဲ . .

အမ်ားေကာင္းစားေရးအတြက္ မူခ်မွတ္ခဲ့ ၂၆ႏွစ္ ရွိခဲ့ၿပီေလ

အမ်ားစုက ကုန္းေကာက္စရာမရွိတဲ့ဘ၀ သူတို႔က်ေတာ့ အရမ္းခ်မ္းသာေန

ဆင္းရဲတြင္းနက္လွတဲ့ ၾကားထဲက လူ႔အခြင့္အေရးဆံုးရႈံးရာေျမ

လုပ္လုိက္တုိင္း ေကာင္းက်ဳိးရယ္ တကြက္မွမရွိ ျမန္မာျပည္ဟာ နာေနၿပီေလ . . . .

Cho 2 : က်ဆံုးေသာ အျပစ္မဲ့သူမ်ား သုဂတိသို႔ လားေရာက္ပါေစ

တို႔အားလုံုး ၀မ္းနည္းတယ္ေလ၊ တို႔အားလံုး ဆက္လုပ္မယ္ေလ . . . ”

စည္သူ(သံလြင္)

Tuesday, July 15, 2014

ျမန္မာအစားအစာ Calories List

Credit to and copy from Kyaw Zaw Lin's FB 

Weight ေလ်ွာ႔ခ်င္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႔၊

သိပၸံနည္းက်အျဖစ္ဆံုး၊ အမွန္ကန္ဆံုးဝိတ္ေလ်ွာ႔နည္းဟာ Input အျဖစ္ဝင္လာတဲ့ အစားအေသာက္ကရတဲ့ ကယ္လိုရီကို နည္းေအာင္ထိန္းစားေသာက္ၿပီး၊ Output အျဖစ္ ေလာင္က်ြမ္းသြားေအာင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမ်ားလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနတဲ့ အစားအေသာက္ေတြရဲ႕ ကယ္လိုရီပါဝင္မႈေတြကို ေယဘူယ်သေဘာေတာ့ သိထားရင္ အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မယ္။ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတဲ့လူငယ္ေတြအတြက္ မလိုပါဘူး။ ၃၀ ေက်ာ္ေတြကေတာ့ ဆီခ်က္တစ္ပြဲစားလိုက္လို႔ ဝင္လာတဲ့ ကယ္လိုရီပမာဏကို ေက်ပ်က္ဖို႔ မိနစ္ ၄၀ ေလာက္လမ္းေလ်ွာက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး လိုအပ္ေၾကာင္း နည္းနည္းသတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။

ဒီစာရင္းေလးၾကည့္လိုက္ရင္ စားခ်င္ေသာက္ခ်င္စိတ္ကုန္သြားမယ္။
က်ြန္ေတာ္တို႔ သတိမထားမိတာေတြအမ်ားႀကီး ဒီမွာပါတယ္။
ဥပမာ၊ အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲတစ္ပြဲထက္ ရွမ္းေခါက္ဆြဲတစ္ပြဲက ကယ္လိုရီပိုမ်ားတာ၊ ဒန္ေပါက္တစ္ပြဲထက္ ေၾကးအိုးတစ္ပြဲက အမ်ားႀကီးပိုမ်ားတာမိ်ဳးေပါ့။ 


( ေအာက္ပါစာရင္းအတြက္ Roche Myanmar Co.,Ltd ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္)Monday, June 16, 2014

စလံုးေရာက္ စာမ်က္ႏွာ ၁၅ အမွတ္တရ

လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ႏွစ္ကေပါ့။ စကၤာပူေျမကို စနင္းခဲ့တယ္

ျပား ၅၀ ဖုိး ထမင္းျဖဴေပၚ ဟင္းအႏွစ္ေလး စမ္းၿပီး ၿပီးခဲ့ရတဲ့ ေန႔လည္စာေတြရွိ ခဲ့ဖူးသလို တပြဲ ၈၅က်ပ္တန္ စလံုးရဲ႕ အေကာင္းဆံုးစာရင္း၀င္ ဆုိင္တခ်ဳိ႕ မွာလည္း စားခဲ့ဖူးၿပီ။

အေမ၀ယ္ေပးခဲ့တဲ့ Skechers တရံ၊ expo မွာ ေစ်းေလ်ာ့ ေရာင္းတဲ့ ငါးက်ပ္တန္ ဖိနပ္တရံ နဲ႔ ေပၚလီသံုးႏွစ္ၿပီးခဲ့ရသလို
ရန္ကုန္မွာတုန္းက ပြဲလမ္းသဘင္မွစီးတဲ့ Caterpillar ကို အလုပ္ထဲမွာ အၾကမ္းစီးခဲ့ဖူးၿပီ။

ဘတ္စ္ကားဖုိး ျပား၇၀ မရွိလို႔ ၄မွတ္တုိင္စာ လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးသလို
စကၤာပူ၊ မေလးရွား၊ အေမရိက၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံစံုေအာင္ ကားေလွ်ာက္ေမာင္းဖူးၿပီ။

ရန္ကုန္ကို ၃ႏွစ္ေနမွ တစ္ေခါက္ ျပန္ခဲ့ဖူးသလို
တစ္ႏွစ္တည္း ၃ေခါက္လည္း ျပန္ခဲ့ဖူးၿပီ။

ၾကက္ဥတကတ္လံုး ၀ယ္ဖို႔ ပိုက္ဆံ တက်ပ္ခြဲမရွိလို႔ ၾကမ္းေပၚက်ေနတဲ့ ငါးျပားေစ့ေတြလုိက္ေကာက္၊ ေလးေစ့ ျပည့္မွ တစ္လံုး ျပားႏွစ္ဆယ္နဲ႔ ၀ယ္စားႏုိင္ခဲ့သလို
Fullerton, Raffles က အစ စကၤာပူက အေကာင္းဆံုးဆုိတဲ့ ေဟာ္တယ္တုိင္းမွာ ဘူေဖးလ္စားခဲ့ဖူးၿပီ။

၀တ္စရာ ေဘာင္းဘီရွည္ ၂ထည္နဲ႔ ေက်ာင္းတက္ခဲ့ရသလို
ဘီဒိုမဆန္႔ေတာ့လို႔ မရွိဆင္းရဲသူေတြကို ေပးေ၀ခဲ့ဖူးၿပီ။

Watson ရဲ႕ Cashier မွာ Credit card နဲ႔ ေပးသူတုိင္းကို ခ်မ္းသာလွခ်ည့္လားဆိုၿပီး ေငးခဲ့ဖူးသလို Credit card bill ေတြ မေပးႏုိင္ခဲ့လို႔ ေနာက္ သံုးရမွာ ေၾကာက္ၿပီး သားေရပင္နဲ႔ ပတ္ထားတဲ့ Credit card ေတြ အံဆြဲထဲမွာ အထပ္လုိက္ ရွိခဲ့ဖူးၿပီ။

ၾကက္သြန္ဆီသတ္တုိင္း၊ Hotdog ေၾကာ္တုိင္း တူးခဲ့ရဖူးသလို
Gordan Ramsay ခ်က္နည္းေတြကို တမ်ဳိးၿပီး တမ်ဳိးစမ္းသပ္ဖူးၿပီ။

ႏုိင္ငံေရးလုပ္လို႔ ဆိုၿပီး ကြန္ပ်ဴတာသိမ္း၊ ရဲက အႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚေတြ႔တာ ခံဖူးသလို
စကၤာပူသမၼတနဲ႔လည္း ညစာစားပြဲမွာ ဆံုဖူးၿပီ။

ေရဖုိးမီးဖိုး ေပးစရာမရွိလို႔ တပတ္ေလာက္ မီးမရွိေရမရွိေနခဲ့ဖူးသလို
ေရလည္း မကူး၊ Gym လည္း မေဆာ့ျဖစ္ပဲ Maintenance fees ၂၀၀ေက်ာ္ ကို လတုိင္း အလကားသက္သက္ေပးခဲ့ဖူးၿပီ။

OPC ကားဖိုး ၂၀ မေပးပဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခုိးထြက္ခဲ့ဖူးသလို
ရဲမိသြားလို႔ ေဒၚလာ ၂၀၀လည္း ဒါဏ္ေၾကးေဆာင္ဖူးၿပီ။

စာေပအႏုပညာနဲ႔ ဘာမွမဆုိင္သလိုေနခဲ့ဖူးၿပီး
သံလြင္အိပ္မက္၊ လမ္းျပၾကယ္နဲ႔ TP Myanmar ကပြဲေတြမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါခဲ့ဖူးၿပီ။

Movie ကို ၂.၅ ေဒၚလာ Booking fees မေပးခ်င္လို႔ ရုံအထိသြား လူတုိးၿပီး ၀ယ္ခဲ့ဖူးသလို
Online Degree တစ္ခုက Dropout ျဖစ္လို႔ ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပလံုသြားဖူးၿပီ။

စားေသာက္ဆုိင္ ပုဂံေဆး၊ လမ္းေဘးစာရြက္ေ၀၊ စာတုိက္ဗံုး ေၾကာ္ျငာထည့္၊ ဂိုေထာင္ကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္ၾကမ္းသမား၊ စားပြဲထုိး မ်ဳိးစံုလုပ္ခဲ့ဖူးသလို
ကုမၸဏီဒါရုိက္တာ၊ Investor, Shareholder ေတြလည္း လုပ္ခဲ့ဖူးၿပီ။

စလံုးေတြ ခုိင္းသမွ် ခံခဲ့ရသလို
စလံုးေတြကိုလည္း ခုိင္းခ်င္ရာခုိင္းခဲ့ဖူးၿပီ။

စေရာက္ကတည္းက ဆန္႔က်င္ဖက္မဟုတ္ပဲ ပိုတုိးလာတာဆိုလို႔ သံုးခုပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ၂၀ ကီလိုေလာက္ တက္ခဲ့တဲ့ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ရယ္၊
ေက်ာင္းတက္တုန္းက ဆယ္ဂဏန္း
အလုပ္စလုပ္ေတာ့ ရာဂဏန္း
ဒီဂရီတက္ေတာ့ ေထာင္ဂဏန္း
ကား၀ယ္ေတာ့ ေသာင္းဂဏန္း
အိမ္၀ယ္ေတာ့ သိန္းဂဏန္းတင္ေနတဲ့အေၾကြးရယ္၊

မိဘကိုျပန္ ျပဳစုခ်င္တဲ့
စီးပြားေရး ျပန္လုပ္ခ်င္တဲ့
ႏုိင္ငံေရး ျပန္လုပ္ခ်င္တဲ့
လူမႈေရးျပန္လုပ္ခ်င္တဲ့
ျမန္မာျပည္ျပန္ခ်င္တဲ့စိတ္ဆႏၵရယ္။

အင္း . . . ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ စာမ်က္ႏွာတုိင္းအတြက္ ေက်းဇူးပါ စကၤာပူ။ ဒါေပမယ့္ စလံုးေရ . . ကမၻာေျမရဲ႕ အစက္ေလးေပၚမွာ ေနာက္ထပ္ ၁၅မ်က္ႏွာေတာ့ မရွိခ်င္ေတာ့ပါ။ အမိျမန္မာျပည္မွာသာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ေနရာတစ္ခု ရွိမယ္ဆိုရင္ေပါ့။