Tuesday, November 11, 2014

ေက်ာက္ကပ္က်န္းမာေရးအတြက္ လုိက္နာသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား

ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ ေက်ာက္ကပ္တစ္စုံမွာ အဆိပ္အေတာက္ မ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးေသာ ေရစစ္မ်ားအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ္လည္း အဆိပ္အေတာက္မ်ားစြာ ျဖစ္တည္လာၿပီး ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို စြန္႔ထုတ္ပစ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ ေရပမာဏမရွိပါက ေက်ာက္ကပ္မ်ား ျပႆနာျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ေက်ာက္ကပ္မ်ား ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေရး ေရလုံေလာက္စြာ ေသာက္သုံးရန္လိုအပ္သည္။ တစ္ေန႔လွ်င္ ေရဖန္ခြက္ရွစ္ခြက္မွ ဆယ္ခြက္အထိ ေသာက္ေပးသင့္သည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။ ေက်ာက္ကပ္မ်ားမွာ အညစ္အေၾကးမ်ား ရွင္းလင္းေပးေသာ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရမရွိဘဲႏွင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေပ။ သို႔ေသာ္ လုိအပ္ေသာ ပမာဏထက္ေရပိုေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္မ်ားအတြက္ ပိုိုဖိအားျဖစ္ေစေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ေန႔စဥ္လူေနမႈ ဘ၀ပုံစံမ်ားတြင္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္းအတြက္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မပါ၀င္ေပ။  လူအမ်ားစုမွာ အေၾကာ္ အေလွာ္မ်ား၊ ျပန္လည္သန္႔စင္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား၊ သၾကားႏွင့္ ကဖိန္း၊ နီကိုတင္းဓာတ္တို႔ကိုပါ သုံးစဲြေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္း ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္စနစ္ကို သန္႔ရွင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္သည္။ တစ္ရက္မွ် အစာမစားဘဲေနကာ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္မ်ားသာ ေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္စနစ္ကို သန္႔ရွင္းေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏုိင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ား က ေျပာသည္။

ခႏၶာကိုယ္စနစ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ အမွ်င္ဓာတ္ႏွင့္ ဓာတ္တိုးဆန္႔ က်င္ပစၥည္း ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္ေသာ သစ္သီးမ်ားႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စားေပးသင့္သည္။ ခႏၶာကိုယ္စနစ္ကို သန္႔ရွင္းေစေသာ အစားအေသာက္မ်ား စားေပးျခင္းျဖင့္ အပိုအက္စစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏုိင္သည္။ ပ႐ိုတင္းဓာတ္ ျမင့္မားစြာပါ၀င္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို ေရွာင္သင့္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပ႐ိုတင္းဓာတ္လြန္ကဲစြာ စား ေသာက္ပါက ေက်ာက္ကပ္မ်ားကို အလုပ္႐ႈပ္ေစၿပီး ပိုေနေသာ ပ႐ိုတင္းဓာတ္မ်ားက ေက်ာက္ကပ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပ်က္ယြင္းသြားေစႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာဟာရဓာတ္မွ်တစြာ ပါ၀င္သည့္ အစားအစာမ်ားကို မျဖစ္မေနစားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေသြးမ်ားမွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အဆိပ္အေတာက္မ်ားႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာက္ကပ္မ်ားက စြန္႔ပစ္ေပးသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေသြးထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေက်ာက္ကပ္က တစ္ေန႔လွ်င္ ၄၈ ႀကိမ္ခန္႔ စြန္႔ပစ္ ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။
အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ သစ္သီးမ်ား၊ သဘာ၀ ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ ေျပာင္းမ်ားစားေပးပါ။ အစိမ္းရင့္ေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ မ်ား၊ အေစ့မ်ား၊ အခြံမာသီးမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ဆန္၊ ဂ်ဳံ၊ ပဲ၊ ေျပာင္းတို႔ တြင္ မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္ႂကြယ္၀စြာပါ၀င္ၿပီး မဂၢနီဆီယမ္ဓာတ္က ေက်ာက္ကပ္ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္သည္။

တစ္ေန႔လွ်င္ ေရသံုးလီတာ (သို႔မဟုတ္) ေလးလီတာထက္ ပိုမေသာက္သင့္ေပ။ ေရကို ခႏၶာကိုယ္က လုိအပ္သည့္ ပမာဏထက္ ပိုေသာက္ပါက ေက်ာက္ကပ္မ်ားကို ဖိအားပိုေစႏုိင္သည္ဟု က်န္းမာေရးပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံး၏ ေသြးမ်ားကို ေက်ာက္ကပ္မ်ားက စစ္ထုတ္ေပးၿပီး စြန္႔ပစ္သင့္သည့္ အရာမ်ားကို ဖယ္ရွားကာ မလိုလားအပ္ေသာ ေရမ်ားကုိ မိနစ္ ၃၀ ၾကာတုိင္း ဆီးအျဖစ္ စြန္႔ပစ္ေပးသည္။

လူတစ္ေယာက္တြင္ ေက်ာက္ကပ္ ႏွစ္လုံးပါရွိေသာ္လည္း လူအမ်ားစုမွာ ေက်ာက္ကပ္တစ္လုံးတည္းႏွင့္ အသက္ရွင္ႏုိင္သည္။ အကယ္၍ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးေနပါက အစားထိုးကုသရန္ လုိအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစားထုိးကုသခြင့္ရရန္ ေစာင့္ဆုိင္းရင္း ႏွစ္စဥ္လူမ်ားစြာ ေသဆုံးလ်က္ရွိသည္။ ေက်ာက္ကပ္အႏၲရာယ္ျဖစ္ရေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ မိသားစု၌ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ရာဇ၀င္ရွိျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးတိုးရွိျခင္း၊ ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ႏွလုံးေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါမ်ားရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမွာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား မျပသျဖင့္  ႀကိဳတင္စစ္ေဆးသိရွိႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ေက်ာက္ကပ္မ်ား ပုံမွန္အလုပ္လုပ္၊ မလုပ္ဆုိသည္ကို သိႏုိင္ရန္ ေသြး၊ ဆီးတို႔ကို စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ သိရွိႏုိင္သျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသူမ်ားအဖို႔ ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈ ခံယူသင့္သည္။

Source : 7 Days Daily

5 comments:

xumeiqing said...

20160304chenzhen
ed hardy clothing
toms shoes
ugg boots
gucci outlet
michael kors handbags
coach outlet
prada uk
nike air max
mihchael kors outlet online
timberland boots
oakley sunglasses wholesale
louis vuitton
marc jacobs
hollister kids
jordan concords
cheap oakleys
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
lebron james shoes 13
ray ban sunglasses
ugg outlet
canada goose outlet
ugg boots
oakley sunglasses wholesale
kd shoes
toms
pandora jewelry
cheap soccer shoes
air max 95
ugg outlet store
michael kors online
ugg boots
ugg boots
mulberry handbags
cheap tods
louis vuitton outlet
michael kors outlet
abercrombie kids
replica watches for sale

Zhenhong Bao said...

gucci sunglasses
swarovski crystal
michael kors outlet
michael kors outlet
tiffany jewelry
ferragamo outlet
bottega veneta outlet
tiffany and co
louis vuitton bags
nike air max 90
cheap nfl jersey
oakley sunglasses wholesale
christian louboutin uk
rolex uk
true religion outlet
michael kors factory outlet
gucci outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
hollister uk
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses
beats headphones
kate spade uk
true religion jeans
michael kors uk outlet
nfl jersey wholesale
babyliss flat iron
oakley sunglasses
beats headphones
nike huarache
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
ralph lauren pas cher
ray-ban sunglasses
20160608zhenhong

Zhenhong Bao said...

hollister clothing
nike tn pas cher
coach outlet online
polo ralph lauren
air max 90
beats by dr dre
pandora jewelry
bottega veneta outlet online
air force 1 shoes
calvin klein underwear
coach outlet store
louis vuitton neverfull sale
tiffany outlet
celine outlet online
oakley sunglasses
fitflops uk
mont blanc pens
toms shoes
michael kors uk
michael kors outlet sale
nike air force 1
michael kors outlet
ray ban sunglasses
nike air max 90
tory burch outlet online
pandora outlet
longchamp pliage
montblanc pens
ferragamo shoes
louboutin pas cher
michael kors outlet online
jordan shoes 2015
ralph lauren outlet
michael kors outlet
nba jerseys
20160608zhenhong

Gege Dai said...

soccer jerseys wholesale
mulberry outlet
michael kors outlet
kobe bryants shoes
moncler jackets
ugg sale
michael kors outlet online
salomon shoes sale
prada shoes
links of london jewellery
longchamp handbag
tods shoes
michael kors outlet online
uggs outlet
ray-ban sunglasses
jordan 13
moncler jackets
timberland boots
moncler outlet
ugg outlet online
michael kors handbags
ray-ban sunglasses
ugg boots
ugg outlet
ugg boots
cartier uk
michael kors handbags
oakley sunglasses uk
tiffany jewellery
tiffany outlet
true religion outlet
fitflops sale
nfl jersey wholesale
louis vuitton pas cher
cheap uggs
fitflops clearance
hermes belt for sale
0811jianxiang

chenmeinv0 said...

hilfiger outlet
seahawks jerseys
burberry handbags outlet
louis vuitton outlet online
chaussures christian louboutin
cheap jordan shoes
mlb jerseys wholesale
beats headphones
cheap ugg boots
louis vuitton borse
20171.11chenjinyan