Friday, April 22, 2016

သူငယ္ခ်င္းသို႔ ျပန္စာ(၆)

သူငယ္ခ်င္းသို႔ ျပန္စာ(၆)

ဒီရက္ပိုင္း သတင္းေတြ ဖတ္ရတာေတာ့ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာေတြခ်ည္းပါလား သူငယ္ခ်င္းေရ . . . ။ သမၼတအသစ္စက္စက္နဲ႔ အတူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၁၈ ေယာက္ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း ၀န္ႀကီး ၁၄ေယာက္ ပါ၀င္တဲ့ အစုိးရသစ္ရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြဟာ ဘယ္လိုမ်ားရွိမလဲ၊ လႊတ္ေတာ္သစ္ႀကီးေတြကေန ျပည္သူေတြ အက်ဳိးရွိမယ့္ ဘယ္လိုဥပေဒေတြမ်ား ျပဒါန္းမလဲ။ ၿပီးေတာ့ ငါတို႔ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ား ပါ၀င္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာေတြအတြက္ အရမ္းကို စိတ္၀င္စားေနမိတယ္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဆိုတဲ့ စကားနဲ႔ အညီ ငါတို႔ ဘာေတြမ်ား ေျပာင္းလဲၾကမွာလဲ ဆိုတာကို အခ်က္(၅၀) ေလာက္ရုတ္တရက္ စဥ္းစားမိတာေလး မင္းကို ေျပာျပခ်င္တယ္။ မင္းကေတာ့ အစုိးရသစ္ေတာင္မတက္ေသးဘူး ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ မ်ားလွခ်ည္လားထင္မယ္။ ေတာင္းဆိုတယ္ဆိုတာထက္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့အခ်က္ေတြကို ခ်ေရးလုိက္ေတာ့ ဘယ္အရာေတြ လုိအပ္ေနလည္း ဘာေတြလုပ္ဖို႔လိုလဲဆိုတာေတြ ထြက္လာတာေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ဟိုအာဏာကို လက္မလႊတ္ခ်င္ေသးတဲ့ လူတစ္စုကိုလည္း ႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားကို သိေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ငါတို႔ ႏုိင္ငံသားေတြအေနနဲ႔လည္း အေရြ႕မွာ ဘာေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ထားရမလဲဆိုတာကို သိၾကရေအာင္ ေရးလုိက္တယ္။

၁ တရားဥပေဒ စိုးမုိးရန္
၂ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္
၃ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္
၄ အဂတိတရား ကင္းစင္ရန္
၅ ဖဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ရန္
၆ ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တုိးတက္ရန္
၇ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထိန္းညွိရန္
၈ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာေျဖရွင္းရန္
၉ ႏုိင္ငံသားတုိင္း အုိးပိုင္အိမ္ပိုင္ေနႏုိင္ရန္
၁၀ ေရ၊ မီး အမႈိက္စြန္႔ပစ္စနစ္ေကာင္းမြန္လာေစရန္
၁၁ လမ္းက်ပ္ေနမႈမ်ား ေျဖရွင္းရန္
၁၂ အမ်ားသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး တုိးတက္ရန္
၁၃ လမ္းေဘး ေစ်းသည္ျပႆနာေျဖရွင္းရန္
၁၄ ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္း ပညာေပးရန္
၁၅ အခြန္အခမ်ား ေသခ်ာစြာ ေကာက္ယူရန္
၁၆ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာကို စနစ္တက်သံုးစြဲရန္
၁၇ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္ရန္
၁၈ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား တုိးတက္ရန္
၁၉ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ရန္
၂၀ ပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္
၂၁ အုိင္တီႏွင့္ စက္မႈနည္းပညာတုိးတက္ရန္
၂၂ ျပည္သူတရပ္လံုး က်န္းမာေရးစနစ္တုိးတက္ရန္
၂၃ နယ္စပ္ေရးရာနဲ႔ လူ၀င္မႈျပႆနာအေျဖရွာရန္
၂၄ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား ႀကဳိတင္ကာကြယ္ရန္
၂၅ ေျမေပၚေျမေအာက္သယံဇာတမ်ား စည္းစနစ္တက် တူးေဖာ္ရန္
၂၆ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ကာကြယ္ရန္
၂၇ သားရဲတိရစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္
၂၈ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာေျဖရွင္းရန္
၂၉ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၱရာယ္ကင္းစင္ရန္
၃၀ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္း ထပ္တူညီရန္
၃၁ အေျခခံလုပ္သား လစာ သတ္မွတ္ရန္
၃၂ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး တုိးတက္ရန္
၃၃ လူငယ္အခြင့္အေရး တုိးတက္ရန္
၃၄ ဘာသာအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ၾကည္စြာေနထုိင္ႏုိင္ရန္
၃၅ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီေရးရွိရန္
၃၆ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္
၃၇ အလုပ္သမား သမဂၢ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အားေပးရန္
၃၈ အက်င့္စာရိတၱပ်က္ျပားမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
၃၉ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ရန္
၄၀ ေလာင္းကစားမႈမ်ား တုိက္ဖ်က္ရန္
၄၁ ပ်က္ျပားေနေသာ စိတ္ဓါတ္မ်ား ျပဳျပင္ရန္
၄၂ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္
၄၃ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား စည္းစနစ္က်ရန္
၄၄ တပ္မေတာ္အပါအ၀င္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ား အေရးအေသြးျမွင့္ရန္
၄၅ လယ္ယာစုိက္ပ်ဴိးေရး အဆင့္ျမွင့္ရန္
၄၆ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းနဲ႔ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးရန္
၄၇ တုိင္းရင္းသား၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ထိန္းသိမ္းရန္
၄၈ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ျမွင့္ရန္
၄၉ မီဒီယာက်င့္၀တ္မ်ား ပိုမြန္ေကာင္းမြန္လာေစရန္
၅၀ ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖမႈ(Edutainment)မ်ား ေကာင္းမြန္ေစရန္

ဖတ္ရတဲ့ မင္းေတာ့မသိဘူး ေရးရတဲ့ ငါ့မွာေတာ့ေရးရင္းနဲ႔ေတာင္ ရင္ေမာလာတယ္။ တကယ္တမ္း ဒီ့ထက္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေစ့ေစ့ေပါက္ေပါက္လုိက္ေတြးရင္ ေနာက္ထပ္လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါနဲ႔မ်ား ဘာမ်ားထပ္ေျပာင္းလဲစရာ ရွိေသးလဲ ထပ္ေျပာင္းစရာ ကြန္ျမဴနစ္ပဲ ရွိေတာ့တယ္ဆိုၿပီး ေျပာထြက္တာ အံ့ၾသမဆံုးဘူး။ ငါေရးျပသြားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက အကုန္လံုးမလုပ္ႏုိင္ရင္ေတာင္ အေပၚဆံုးအခ်က္ေတြကို လုပ္ႏုိင္တာနဲ႔ ႏုိင္ငံဟာ အမ်ားႀကီးတုိးတက္လာႏုိင္တယ္ဆိုတာ မင္းလည္း ခန္႔မွန္းမိမွာပါ။ NLD က သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကို ငါ ဒါေတြ ေရးေနတယ္ဆိုၿပီး ေျပာျဖစ္ေတာ့ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုတာ အခ်က္ ၁၀၀ ေတာင္ မကဘူးလို႔ သူက ေျပာတဲ့ အတြက္ သူတို႔ စိတ္ထဲမွာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုအတြက္ အမ်ားႀကီးျပင္ဆင္ထားလိမ့္မယ္ဆိုတာ သံသယရွိစရာမလိုဘူးထင္တယ္ သူငယ္ခ်င္းေရ . . . ။

ေနာက္သံုးရက္ဆို အစိုးရသစ္ႀကီးဟာ ရက္၁၀၀ စီမံကိန္း၊ ေရတုိ ေရရွည္ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ တုိင္းျပည္ကို ေမာင္းႏွင္ေတာ့မယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့ အစုိးရသစ္အတြက္ အရင္အဆက္ဆက္အစိုးရေတြ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ခဲ့တဲ့ အမႈိက္ပံုႀကီးကို အရင္ဆံုး ရွင္းတာနဲ႔တင္ ႏွစ္ေတြအခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီးအရင္ေပးရဦးမွာပါ။ မႏၱေလးတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္သံုးထပ္ကြမ္းအႏုိင္ရအမတ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကေတာ့ “NLD အစုိးရဖြဲ႔ႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားခဲ့တာ ၂၅ႏွစ္၊ NLD ထဲမွာ အကုန္လံုးက ေျခာက္ပစ္ကင္းသဲလဲစင္မဟုတ္ဘူး။ တခ်ဳိ႕တေလ မွားတာနဲ႔ NLD မေကာင္းဘူးဆုိတာမ်ဳိးကို မျမင္ပါနဲ႔ ဘယ္ေလာကမဆို အျပစ္အနာအဆာေလးေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ NLD က ျပည္သူကို ဘယ္ေတာ့မွသစၥာမေဖာက္ဘူး။ NLD က ျပည္သူကို ဘယ္ေတာ့မွ ေက်ာမခုိင္းဘူး။ NLD ဟာ ျပည္သူကို ဘယ္ေတာ့မွ မ်က္ကြယ္မျပဳဘူး။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကိုလုပ္မယ္ . . . . . ။ ျပည္သူကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထိန္းေက်ာင္းပါ၊ ပဲ့ျပင္ပါ။ NLD လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္လည္း အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုပ္ငန္းျဖစ္ျဖစ္ အဓိကႏုိင္ငံေရးမွာ ျပည္သူမပါပဲနဲ႔ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘူး။ NLD လုပ္တာေတြက ျပည္သူအတြက္လုပ္တယ္ဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ ျပည္သူေတြ ၀ုိင္းၿပီး ပါ၀င္ေပးပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ” ဆိုၿပီး ကမာရြတ္မီဒီယာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ထည့္ေျပာသြားတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ငါကလည္း ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ ပဲ့ျပင္ဖို႔၊ NLD ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုရင္ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ ျပည္သူမပါပဲ မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘူးဆိုလို႔ တတ္ႏုိင္တဲ့ ဖက္ကေန ဒီစာရင္းေလး ျပဳစုထားတယ္ေပါ့ကြာ . . . ။ ဒီစာရင္းဟာ ႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္စီအတြက္ ကိုယ့္ကို အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အစိုးရကို တုိင္းတာဖို႔ ေပတံဆိုလည္း မမွားသလို မင္းတို႔ ငါတို႔လို ဘေလာ့ခ္ကာေတြ အတြက္ေတာ့ ေနာက္ပိုင္း ေရးစရာေတြအတြက္ Checklist တစ္ခုဆိုရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူးကြာ။ ငါလည္း အေရြ႕တစ္ခုမွာ တတ္ႏုိင္တဲ့ဖက္ကေန ပါ၀င္ဖို႔အတြက္ စာေတြ ပိုဖတ္၊ စာေတြ ပိုေရးႏုိင္ေအာင္ ႀကဳိးစားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီး Facebook Page တစ္ခု လုပ္ထားတယ္ကြာ။ မင္း မအားတဲ့ ၾကားကေန ဖတ္ဖို႔သာ ျပင္ထားေပေတာ့။

မင္းရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း
စည္သူ(သံလြင္)